мај 23, 2024

Бока во Велес!

Од 20-21 април се реализираше Проценка на организациските капацитети на Општинската организација (ПОКОО) во Црвен крст Велес. 12 члена од организацијата, вработени, волонтери, претставници на раководен одбор преку свое искуство имаа можност да дадат свој придонес за идентификација на важни области во кои треба да има напредок и развој на Општинската организација со цел креирање на силна организација. Изготвен е и план на акција за дејствување за наредниот период.

< врати се назад