Lajmet kryesore

Shkëmbimi i përvojave mbi aktivitetet për parandalimin e trafikimit të qenieve njerëzore

Më 2 mars 2024, dy përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut morën pjesë...>>


Trajnim për Ndihmë të parë psikologjike nëpërmjet linjave telefonike për shëndet mendor dhe përkrahje psiko-sociale

Në periudhën prej 27 deri më 28 shkurt 2024, pjesëmarrës nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë...>>


Është nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Shoqatën e veteranëve dhe rezervistëve të mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës së Maqedonisë.

Më 29.02.2024, delegacioni pesë anëtarësh i Shoqatës së Veteranëve dhe Rezervistëve nga Mbrojtja dhe Siguria e Republikës së...>>


Shënimi i Javës së Luftës Kundër Kancerit 01-08 Mars 2024

Sipas kalendarit të aktiviteteve tradicionale të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga 1 deri...>>


Pjesëmarrje në trajnimin ndërkombëtar për paraqitje reale të lëndimeve

Në periudhën 23-25 ​​shkurt, në Snezhana të Sllovenisë, në organizim të Kryqit të Kuq të Sllovenisë u mbajt...>>


U REALIZUA VLERËSIMI I KAPACITETEVE ORGANIZATIVE NË ORGANIZATËN KOMUNALE OHËR

Në periudhën 24.02-25.2024, në Organizatën Komunale të Ohrit është realizuar Vlerësimi i Kapaciteteve Organizative (VKOOK). Përmes një metode...>>


U realizua trajnim për ligjërues dhe demonstrues nga ndihma e parë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën prej 24-25.02.2024 në hapësirat e KKRMV mbajti...>>


Vlerësimi i kapaciteteve të Organizatës Komunale të Kryqit të Kuq Kumanovë

Nga data 20-21 shkurt në Organizatën Komunale të Kryqit të Kuq Kumanovë është bërë Vlerësimi i kapaciteteve organizative...>>


TAKIM ME UDHËHEQËSIT E KLUBEVE TË TË RINJËVE

Më 17.02.2024, u mbajt mbledhja e pare përkëtë vit me liderët e Klubeve të të rinjve nga të...>>


Shënimi i Javës së Sëmundjeve kardiovaskulare nga 21 deri më 28 shkurt 2024

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën nga 21 deri më 28 shkurt 2024,...>>


U zhvilluan 3 trajnime rifreskuese për ligjeruesit dhe demonstruesit e ndihmës së parë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën prej 14.02-15.02.2024 ka realizuar 3 trajnime rifreskuese...>>


Vizitë e udhëheqësit të zyrës së klasterit të FNKK për Evropën Qendrore dhe Juglindore

Në periudhën 11-13.02.2024, Kryqi i Kuq i RMV-së u vizitua nga Udhëheqësja e zyrës së klasterit të FNKK...>>


< kthehu mbrapa