Lajmet kryesore

Dita Botërore e Ndihmës së Parë “Ndihma e parë në kushte të pandemisë”

Dita Botërore e Ndihmës së Parë festohet në të gjithë botën çdo vit të Shtunën e dytë të...>>


Trajnim i edukatorëve moshatarë për preventivë nga tregtia me njerëz

Në periudhën 21-24,08,2020 në Qendrën e Trajnimit të Personelit “Solferino” në Strugë, u mbajt një punëtori trajnuese për...>>


18 gusht, Dita e Armatës

Në emër të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më lejoni të uroj të gjithë...>>


Donacion në vlerë prej 633,825.00 denarë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 13.08.2020 (e enjte) në ambientet e qendrës logjistike...>>


Ti bashkangjitemi donacionit humanitar për Bejrutin

Me rastin e shpërthimit në portin e Bejrutit, kryeqytetin e Libanit, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë...>>


Forum për dhurim vullnetar të gjakut

Në periudhën prej 10-12 korrik të vitit 2020 në Strugë në hotel “Solferino” u mbajt forum për dhurim...>>


Mbledhje me ekipin e instruktorëve të Qendrës për menaxhim me kriza të RMV-së.

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i kapaciteteve për komunikim dhe koordinim për gatishmëri dhe përgjigje efikase të Ballkanit...>>


Takim pune me Miriam Klinkenberg

Gjatë ditës së sotme, ekipi i Qendrës oprative, trajnues ndërkombëtarë për promovimin e higjienës si dhe persona me...>>


161 vjet të Betejës së Solferinos

Këtë vit mbushen 161 vjet nga Beteja e Solferinos, e cila ndodhi më 24 qershor të vitit 1859,...>>


< kthehu mbrapa