Përgjigje humanitare

Ngjarje me pjesëmarrës në trajnimin simulues “Përgjigje humanitare 2023”

Më 5 nëntor 2023, Kryqi i Kuq i RMV organizoi një aktivitet me pjesëmarrësit e ushtrimit simulues “Përgjigje...>>


Trajnim simulues “Përgjigje Humanitare 2023”

Me simulim të ndihmës së parë në situatë emergjente – tërmet, Kryqi i Kuq i RMV më 18.10.2023...>>


Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 18 tetor 2023, në ora 11:00, në Shkup,...>>


NJOFTIM për 15 tetor Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 18 tetor 2023, në Shkup, do të zhvillojë...>>


< kthehu mbrapa