Support facility to mitigate Covid-19 economic and psychological consequences for vulnerable categories of citizens – financuar nga Business & Strategies in Europe

PROMOVIMI I 15 KANDIDATËVE TË CILËT E KALUAN TRAJNIMIN PËR KUJDESTARË

Si pjesë e projektit për zbutjen dhe tejkalimin e pasojave ekonomike dhe psikologjike të shkaktuara nga pandemia KOVID-19,...>>


< kthehu mbrapa