Support facility to mitigate Covid-19 economic and psychological consequences for vulnerable categories of citizens – финансиран од Business & Strategies in Europe

Support facility to mitigate Covid-19 economic and psychological consequences for vulnerable categories of citizens – финансиран од Business & Strategies in Europe

Доделување на сертификати за успешно завршена обука за негуватели на стари лица и лица со попреченост и дополнителен настан за нивна промоција на пазарот на труд.

На 01.04.2021, во просториите на Црвениот крст на Република Северна Македонија, беа доделени Сертификати за Негуватели на стари...>>


ПРОМОЦИЈА НА 15-ТЕ КАНДИДАТИ КОИ ЈА ПОМИНАА ОБУКАТА ЗА НЕГУВАТЕЛИ

Во рамки на  проектот за ублажување и надминување на економските и психолошки последици предизвикани од КОВИД-19 пандемијата, финансиран...>>


Support facility to mitigate Covid-19 economic and psychological consequences for vulnerable categories of citizens – финансиран од Business & Strategies in Europe

Црвениот Крст на Република Северна Македонија, во октомври 2020, започна нова 6-месечна проектна соработка со компанијата Business &...>>


< врати се назад