19 Dhjetor, 2019

Dhënia e falënderimeve

Më 18.12.2019, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dha falënderime për studentët që morën pjesën në Punëtorinë me temën “Hyrja në Të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare”.

Qëllimi i Punëtorisë ishte njohja me parimet dhe standardet humanitare, me rregullat e luftës, aplikimin dhe implementimin e tyre praktik, pasojat e mosrespektimit ose shkeljes së rregullave të DNH-së, si dhe rolin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK) në diseminimin e rregullave të DNH-së.

Gjithashtu studentët u njohën më për së afërmi me rolin, vendin dhe aktivitetet që i realizon Kryqi i Kuq, gjë që është një motiv dhe thirrje për përfshirjen e tyre në aktivitetet e programeve të ndryshme.

< kthehu mbrapa