27 Prill, 2021

Diseminim i rregullt për shërbimin

Më 27 Prill, u mbajt sesion diseminues ku morën pjesë punonjës të rinj, kolegë në radhët e organizatës sonë. Qëllimi i arsimit është që të marrë informacion në lidhje me historinë dhe origjinën e organizatës, përdorimin dhe abuzimin e stemës, shpjegimin e parimeve, Konventat e Gjenevës, organizimin organizativ dhe aspektet e punës së Kryqit të Kuq në të gjithë vendin. Pjesa e dytë e sesionit u përqëndrua në rregullat që duhet të ndiqen në trafik, në rrjetet sociale dhe sa herë që vishen shenjat e Kryqit të Kuq. Trajnimi paraqet pako diseminuese për çdo punonjës të ri, vullnetar ose praktikant në organizatë dhe realizohet sipas nevojës.

< kthehu mbrapa