1 Tetor, 2020

Dita ndërkombëtare e personave të moshuar

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe këtë vit kyçet në shënimin e 1 tetorit – Dita ndërkombëtare e personave të moshuar. Kjo ditë është caktuar nga Kuvendi i përgjithshëm i Kombeve të bashkuara më 14 dhjetor 1990. Shifrat zyrtare tregojnë se 703 milion njerëz mbi moshën 65 vjeç u regjistruan globalisht vitin e kaluar. Gjatë tre dekadave të ardhshme, numri i njerëzve të moshuar në të gjithë botën parashikohet të dyfishohet, duke arritur në më shumë se 1.5 miliardë deri në 2050. Duke pasur këtë në mendje, ekziston qartë nevoja për një vëmendje të shtuar ndaj nevojave të veçanta dhe sfidave me të cilat përballen shumë njerëz të moshuar.

Ky vit shënon 75 vjetorin e Kombeve të Bashkuara dhe 30 vjetorin e Ditës Ndërkombëtare të Personave të Moshuar. KOVID-19 gjithashtu u shfaq këtë vit, duke shkaktuar një përmbysje në të gjithë botën. Duke pasur parasysh rreziqet më të larta me të cilat përballen të moshuarit në rast pandemie, të tilla si KOVID-19, vendet në politikat e tyre dhe ndërhyrjet programore zbatojnë aktivitete që synojnë ndërgjegjësimin për nevojat e tyre të veçanta. Njohja e kontributeve të njerëzve të moshuar në shëndetin e tyre dhe rolet e shumta që ata luajnë në gatishmërinë dhe përgjigjen ndaj pandemive aktuale dhe të ardhshme është gjithashtu e rëndësishme.

Këtë vit tema është “Pandemitë: A ndikojnë ato në mënyrën se si ne merremi me plaqërinë dhe plakjen” e cila synon të:

– Të informojë qytetarët për qëllimet strategjike të Dekadës së Plakjes së Shëndetshme 2020-2030, të miratuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. (Dekada është një mundësi për të bashkuar qeveritë, institucionet, shoqërinë civile, agjencitë ndërkombëtare, profesionistët, mediat dhe sektorin privat për dhjetë vjet punë dhe veprim bashkëpunues për të përmirësuar jetën e të moshuarve, familjeve të tyre dhe komuniteteve në të cilat ata jetojnë.)

  • Të rrisë ndërgjegjësimin për nevojat e veçanta shëndetësore të të moshuarve dhe kontributin e tyre në shëndetin e tyre.
  • Të propozojë ulje të ndryshimeve shëndetësore midis njerëzve të moshuar në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim.
  • Për të rritur kuptimin e ndikimit të KOVID-19 tek të moshuarit.

Me rastin e festimit të 1 Tetorit, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dërgon mesazhe, të ndara nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, me të cilat ne duam të rrisim vëmendjen se:

“Pandemia nuk është një pengesë për vullnetarizmin në moshën e vjetër” – Ne duam të theksojmë se gjatë një pandemie njerëzit e moshuar mund të përfshihen aktivisht në aktivitete dhe se pandemia nuk është, dhe nuk duhet të jetë, një pengesë për vullnetarizmin, pavarësisht nga mosha.

“Plakja e shëndetshme – plakja më mirë” – është e lidhur me Dekadën e Plakjes së Shëndetshme, dhe promovimin e plakjes së shëndetshme dhe një mënyrë jetese të shëndetshme, dhe theksojmë rëndësinë e të moshuarve që mund të kontribuojnë në shoqëri.

< kthehu mbrapa