27 Mars, 2015

Ditë të hapura të Këshillit nacional rinor

Më 27.03.2015 në hapësirat e bibliotekës “Braqa Milladinovci” në Shkup, u mbajt prezantimi i organizatave anëtare të Këshillit nacional rinor të Maqedonisë. Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë u prezantua me vendosjen e tendës ku u shpërndanë materiale promovuese dhe u prezantuan mundësitë për bashkëpunim dhe vullnetarizim.

OD_Braka_Miladinovci

< kthehu mbrapa