3 Nëntor, 2016

DONACION NGA KOMPANIA NOVARTIS

Më 14.10.2016 në hapësirat e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë kompania NOVARTIS dhuroi mjete në Fodnin e solidaritetit të Kryqit të kuq të RM-së me shumë prej 82.000 euro për 202 familje të cilat pësuan në vërshimet dhe për 100 familje me persona me nevoja të posaçme nga rajojnet e përmbytura. Dorzimi zyrtarë i donacionit u krye nga ana e z-njës Jasminka Taleska, drejtor i përfaqësisë të Novartis në Shkup dhe z. d-r Sait Saiti, sekretar gjeneral i Kryqit të kuq të RM-së.

Gjatë ngjarjes D-r Jasminka Taleska – drejtor i përfqaësisë së Novartis në Maqedoni deklaroi: “Në këto momente nuk ekzistojnë fjalë të cilat mund ta lehtësojnë vuajtjen. Sinqerisht shpresojmë se me këtë donacion do të mundemi të ndihmojmë aty ku për momentin ka më shumë nevojë dhe së bashku sa më shpejtë do t’ua kthejmë shtëpitë e ngrohta bashkëqytetarëve tanë të cilët i humbën në fatkeqësi”.

“Në emër të Kryqit të kuq të RM-së dëshiroj t’Ju falënderohem Juve dhe kompanisë NOVARTIS për donacionin e siguruar prej 82.000 euro me çka sigureoni ndihmë për 202 familje të cilat pësuan në përmbytjet dhe për 100 familje me persona që kanë nevoja të posaçme nga rajonet e përmbytura, të marin shumë mujore prej 150 euro për periudhë prej dy muajsh” – deklaroi Sekretari gjeneral i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë, d-r Sait Saiti.

 

dsc_1094

dsc_1098

< kthehu mbrapa