15 Qershor, 2023

Edukimi i kujdestarëve për ndihmë dhe kujdes ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara mbi rreziqet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të Projektit “Zbutja e efekteve dhe pasojave të COVID-19 tek më të cenuarit në shoqëri me fokus të veçantë te të moshuarit”, financuar nga Ministria për Çështje Sociale, Shëndetësi, Kujdes dhe Mbrojtje e Austrisë. Mbrojtja e Konsumatorit, me mbështetjen e Kryqit të Kuq Austriak, nga data 11 deri më 13 qershor 2023, në qendrën edukative trajnuese “Solferino” në Strugë, organizoi punëtori për edukimin e kujdestarëve për ndihmë dhe kujdes të të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara për rreziqet e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

Qëllimi i edukimit ishte sensibilizimi i kujdestarëve të trajnuar për rreziqet e dhunës në familje dhe me bazë gjinore ndaj të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara, njohja e shenjave të dhunës, raportimi i problemit dhe lidhja me institucionet kompetente në sistem, përgjegjëse për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Në punëtori morën pjesë 28 kujdestarë të cilët u trajnuan në kuadër të aktiviteteve të projektit përmes organizatave komunale të Kryqit të Kuq Kërçovë dhe Kumanovë.

< kthehu mbrapa