8 Maj, 2017

EKSPOZITË E VEPRAVE NGA PROJEKTI “LETRAT E PENSIONISTËVE” NGA PERSONAT E MOSHËS SË TRETË KRYQI I KUQ I QYTETIT TË SHKUPIT

Projekti “Letrat e pensionistëve” është finalizuar me ekspozitën e veprave artistike të personave të moshës së tretë. Ky projekt është realizuar në kuadër të Shërbimi social “Qendra ditore për personat e moshuar dhe Qendra për dhënien e ndihmës në kushte shtëpiake” në Kryqin e kuq të qytetit të Shkupit, në bashkëpunim me Agjencinë e postave. Ky projekt në vazhdimësi është duke u realizuar tanimë 6 muaj dhe ka për qëllim promovimin e historisë, kulturës dhe etnologjisë në R. e Maqedonisë përmes artit, duke e lidhur me veprimtarinë postare si pjesë e traditës në vendin tonë. Ngjarja është realizuar më 05.05.2017 (e premte) në IP Shtëpia e Kulturës “Koço Racin” – Shkup.

< kthehu mbrapa