3 Prill, 2020

Elizabeta Gjorgievska, bashkëshortja e kryetarit të RMV-së vullnetare e Kryqit të Kuq

Elizabeta Gjorgievska, bashkëshortja e kryetarit të RMV-së vullnetare e Kryqit të Kuq përgjigjet në linjën telefonike për ndihmë dhe përkrahjen e të moshuarve të cilët kanë nevojë për përkrahje psiko – sociale dhe të njëjtit mund të paraqiten në numrin e telefonit: 075/352-246, ndërsa të tjerit në 071/379-119.

< kthehu mbrapa