април 2, 2020

Елизабета Ѓоргиевска сопругата на претседателот на РСМ волонтер на Црвениот крст

Елизабета Ѓоргиевска сопругата на претседателот на РСМ волонтер на Црвениот крст одговара на телефонската линија за помош и поддршка на старите и изнемоштените лица на кои им е потребна психо-социјална поддршка и истите можат да се јават на телефонскиот број: 075/352-246, а сите останати на 071/379-119.

< врати се назад