4 Mars, 2024

Është nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Shoqatën e veteranëve dhe rezervistëve të mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës së Maqedonisë.

Më 29.02.2024, delegacioni pesë anëtarësh i Shoqatës së Veteranëve dhe Rezervistëve nga Mbrojtja dhe Siguria e Republikës së Maqedonisë në përbërje nga Temelko Risteski – kryetar, Gjorgi Tonovski, nënkryetar, Filip Koteli, kryetar nderi, Zhivko Naumov, gjeneral. Sekretari dhe Ilija Gligorov, koordinator realizoi takim me sekretarin e përgjithshëm dr. Sait Saiti dhe përfaqësues nga shërbimi profesional i Kryqit të Kuq të RMV, me ç’rast u nënshkrua Memorandum për bashkëpunim ndërmjet dy organizatave. Organizatat u angazhuan për koordinim të ndërsjellë në zbatimin e programeve në fushën e dhurimit të gjakut, ndihmës së parë, aktiviteteve shëndetësore-parandaluese, aktivitetit social-humanitar, përhapjes të së drejtës ndërkombëtare humanitare, gatishmërisë dhe reagimit ndaj fatkeqësive, duke marrë parasysh mbi të gjitha nevojat e kategoritë e rrezikuara të qytetarëve.

< kthehu mbrapa