март 1, 2024

Потпишан меморандум за соработка со Здружение на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Република Македонија

На 29.02.2024 година пет члена делегација на Здружение на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста на Република Македонија во состав Темелко Ристески- претседател, Ѓорѓи Тоновски, потпретседател, Филип Котели, почесен претседател, Живко Наумов, генерален секретар, и

Илија Глигоров, координатор остварија средба со Генералниот секретар д-р Саит Саити и претставници од стручната служба на Црвениот крст на РСМ при што се потпиша Меморандум за соработка помеѓу двете организации. Организациите се заложија за меѓусебна координација во делувањето за реализација на програми од областа на крводарителство, прва помош, здравствено-превентивни активности, социјално-хуманитарна дејност, дисеминација на Меѓународно Хуманитарно Право, подготвеност и одговор при катастрофи, имајќи ги во предвид пред сé потребите на ранливите категории на граѓани.

< врати се назад