16 Tetor, 2019

FAEEN-– First Aid Education European Network

Në periudhën 03-05.10.2019, në Solentuna/Stokholm – Suedi, u mbajt Takimi i 28-të Evropian i Ndihmës së Parë (FAEEN – First Aid Education European Network) në nivel të shoqatave nacionale, organizuar nga Kryqi i Kuq i Suedisë. Në të morën pjesë 64 pjesëmarrës nga 37 shoqata nacionale, në mesin e të cilave edhe Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, si dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq.

Në këtë ngjarje u prezantuan aktivitetet e shoqatave nacionale si risi të ndihmës së parë, dhe gjithashtu u prezantuan metodat dhe teknikat e reja për të rritur numrin e personave të arsimuar të ndihmës së parë dhe të personave të përgatitur për të ofruar ndihmën e parë në rast nevoje.

< kthehu mbrapa