25 Janar, 2021

Fillimi i programit KKA-PVH

Mbrëmë me fillim në ora 18:00 u mbajt punëtoria e parë KKA-PVH për vitin 2021. Me këtë filloi cikli i ri PVH që për këtë vit do të ketë për qëllim përforcimin e kapaciteteve të të rinjëve në gjithë vendin. Ndryshimi vijoi si rezultat i KOVID-19 dhe pamundësia që rinia të punojnë bashkë në grupe, e me qëllim ruajtjen e shëndetit të tyre në bashkësi. Në punëtorinë e djeshmee cila ishte hyrje në modelin e ri dhe trajnim për diseminim morën pjesë 165 të rinjë nga më shumë organizata komunale të Kryqit të Kuq.

Gjatë vitit 2021 do të realizohen gjithsej 40 punëtori dhe atë çdo të enjte në të njëjtën kohë. Nga punëtoria e djeshme, 91% e të rinjëve deklaruan se punëtoria për ata ishte e dobishme, ndërsa 100% se do tua rekomandojnë punëtoritë moshatarëve të tyre.

Vazhdojmë më tutje. Tanimë javfën që vijon është paralajmëruar tema “Puna me vullnetarë dhe ndërtimi i ekipeve”.

< kthehu mbrapa