6 Qershor, 2022

Fushata për ndihmën e parë – “Ndihma e parë shpëton jetë!”

Ndihma e parë është një ndërhyrje fillestare jetike që ndihmon në reduktimin e dëmtimeve dhe rritjen e mundësive për mbijetesë në një situatë ku jeta e një individi ose grupi njerëzish është në rrezik.

Me autoritetin dhe punën afatgjatë në planin e promovimit dhe zhvillimit të veprimtarisë në fushën e ndihmës së parë, Kryqi i Kuq i RMV-së punon aktivisht në forcimin e kapaciteteve ekzistuese materiale dhe njerëzore për ofrimin e shërbimeve efikase dhe cilësore në fushën e ndihmës së parë, prezantimi i aktiviteteve programore ekzistuese të reja dhe zhvillimi i tyre, zbatimi i tyre, nxitja dhe forcimi i bashkëpunimit të partneritetit.

Organizojmë kurse për trajnimin e kandidatëve për shoferë si dhe trajnime për ndihmën e parë për organizatat e punës dhe mjetet lundruese. Por ne japim një kontribut të veçantë në promovimin e ndihmës së parë në institucionet arsimore ku që në moshë të vogël u mësojmë të rinjve se si të japin siç duhet ndihmën e parë.

Kryqi i Kuq i RMV-së për Rininë organizon gara komunale dhe shtetërore për ndihmën e parë me qëllim të rritjes së vetëdijes së tyre dhe përmirësimit të njohurive të tyre për ndihmën e parë. Ndihma e parë është një aftësi jetësore e paçmuar që fëmijët duhet ta përmirësojnë gjatë gjithë jetës.

Nga maji i vitit 2022, Kryqi i Kuq nisi një fushatë të ndihmës së parë nën moton “Ndihma e parë shpëton jetë!”, e cila parashikon trajnime falas për ndihmën e parë për 25,000 fëmijë nga shkollat ​​fillore dhe të mesme në të gjithë vendin deri në fund të vitit. Në këto trajnime fëmijët do të kenë mundësi të marrin njohuritë bazë për ndihmën e parë si një ndërhyrje e shpejtë dhe jetike që synon shpëtimin e jetës njerëzore, por edhe uljen e komplikimeve të dëmtimeve dhe paaftësisë.

Kryqi i Kuq i RMV-së ka realizuar një video promovuese për fushatën e ndihmës së parë. Promovimi i fushatës u realizua në kuadër të shënimit të Ditës Botërore të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe më 8 maj 2022 në hapësirën publike Guaca në parkun e qytetit, Shkup. Në promovim, Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV shpalli fushatën, ndërsa fjalim mbajti edhe Ministri i Shëndetësisë D-r. Bekim Sali dhe sekretari shtetëror i Ministrisë së arsimit m-r Aneta Tërpevska të cilët e përkrahën fushatën duke e përshkruar si një projekt i rëndësishëm dhe human ku do të përfshihen nxënësit.

 

< kthehu mbrapa