7 Dhjetor, 2022

HAPJA SOLEMNE E OBJETIT TË RI TË KRYQIT TË KUQ TË GJEVGJELISË

Në prani të Sekretarit të Përgjithshëm të Kryqit të Kuq të RMV, Sait Saiti, Kryetarit të Kryqit të Kuq të RMV, Romel Velev, Kryetarit të Organizatës Komunale të Kryqit të Kuq të Gjevgjelisë, Risto Çuguncaliev, Kryetarit të Komunës së Gjevgjelisë, Andon Saramandov, si dhe përfaqësues të autoriteteve dhe institucioneve nga Komuna e Gjevgjelisë, si dhe mysafirë të tjerë, më datën 06 dhjetorë të vitit 2022, u vu solemnisht në shërbim objekti i ri i OKKK të Gjevgjelisë.

Gjatë hapjes, Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV, Sait Saiti, në fjalimin e tij para të pranishmëve theksoi, se Gjevgjelia po merr një objekt mbresëlënës, me vlerë prej 4 milionë denarëve, në të cilin çdonjëri që mendon për humanizëm dhe punë vullnetare do të gjejë veten e vetë.

Në manifestim fjalim mbajtën edhe Kryetari i Komunës së Gjevgjelisë, Andon Saramandov dhe Sekretari i Organizatës Komunale të Kryqit të Kuq të Gjevgjelisë, Lazar Meshkov.

< kthehu mbrapa