23 Dhjetor, 2020

Informacion mbi zhvillimin e një kursi për pedagogë dhe demonstrues në ndihmën e parë për kandidatët për vozitës

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 26-27.12.2020 do të mbajë një kurs për demonstruesit dhe ligjëruesit për kurset e ndihmës së parë për drejtuesit e automjeteve motorike. Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e KKRMV, në kushte të kontrolluara rreptësisht në përputhje me protokollin për kryerjen e trajnimeve dhe kurseve të përshkruara nga Qeveria e RMV. Të gjithë të pranishmit do të pajisen me maska ​​mbrojtëse dhe dezinfektues për duar dhe para fillimit të trajnimit do të matet temperatura e trupit të të pranishmëve dhe një plotësim i detyrueshëm i formularit të studimit epidemiologjik.

Me këto trajnime, Kryqi i Kuq i RMV synon të krijojë një staf të ri të ligjeruesve dhe demonstruesve cilësorë të cilët do të transferojnë si duhet dhe në mënyrë të përshtatshme njohuritë e tyre në fushën e ndihmës së parë tek kandidatët për shoferë të mjeteve motorike.

< kthehu mbrapa