6 Korrik, 2015

KAMP VEROR NDËRKOMBËTAR 2015

mlk2015

Më 30 qershor të vitit 2015 në ora 10:00 në Qendrën për trajnim “Pepelishte” u hap Kampi veror 2015. Edhe këtë vit në mënyrë tradicionale, Akademia ushtarake “Gjeneral Mihaillo Apostollski” – Shkup, anëtar shoqërues i Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip, është nikoqir i ushtarëve dhe studentëve të vendeve në rajon, si dhe i vendeve të cilat janë anëtare në NATO. Këtë vit në periudhën prej 29 qershor deri më 09 korrik të vitit 2015, Akademia ushtarake me përkrahjen e Ministrisë së mbrojtjes dhe Shtabit gjeneral të ARM-së në Qendrën për trajnim “Pepelishte” e realizoi këtë aktivitet tani më të renomuar ndërkombëtar.

Mes tjerash në hapjen solemne të Kampit veror 2015 u shpreh falënderim i posaçëm për Kryqin e kuq të Republikës së Maqedonisë dhe përkrahjen e theksuar të deritanishme dhe bashkëpunimi afatgjatë i deritanishëm.

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë edhe këtë vit mori pjesë në pjesën akademike të Kampit veror ndërkombëtar 2015 me përfaqësues të vet dhe me ligjeratë të veten me temë “Roli i Kryqit të kuq në situata pas konfliktit”.

< kthehu mbrapa