19 Dhjetor, 2022

Kërkesë ofertash për shitjen e automjeteve për pasagjerë

Të nderuar,

 

Ju lutemi të na dorëzoni një ofertë për blerjen e automjeteve për pasagjerë, që janë në pronësi të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në bazë të vendimeve të marra nga Bordi Drejtues i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e mbajtur më 28.07.2022 për shitjen e automjeteve për pasagjerë në pronësi të Kryqit të Kuq të RMV (vendimi nr. 0202-802/3 dhe vendimi nr. 0202-802/4), me karakteristikat e mëposhtme:

 

Tabelë me karakteristikat kryesore

 

Artikuj

Karakteristikat

Sasia

Automjete pasagjerësh

1. Marka CITROEN C3

– vëllimi i motorit: 1560

– fuqia e motorit (KW/KS): 55

– numri i shasisë : VF7SCHKCEW622602

–  viti i prodhimit: 2014

– targat: SK 3809 AK

– kilometra të kaluara: 95,700

2. Marka CITROEN BERLINGO

– vëllimi i motorit : 1560

– fuqia e motorit (KW/KS): 73

– numri i shasisë: VF77JBHY6GN512359

– viti i prodhimit: 2016

– targa: SK 2618 AL

– kilometra të kaluara: 71.900

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Automjetet për pasagjerë do të jenë të disponueshme për inspektim për personat e interesuar fizikë dhe juridikë nga periudha 19 deri më 21 dhjetor të vitit 2022, nga ora 09:00-16:00 në parkingun KJUBI Maqedonia –  vendet e parkimit janë të shënuara për Kryqin e Kuq të RMV.

Oferta e dhënë duhet të dorëzohet me një zarf të mbyllur në arkivin e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bulevardi “Koço Racin” nr.13 Shkup, jo më vonë se data 22.12.2022 deri në ora 15.00

< kthehu mbrapa