декември 16, 2022

Барање на понуди за продажба на патнички возила

Почитувани,

 

Ве молиме да ни доставите понуда за купување на патнички возила сопственост на Црвен крст на Република Северна Македонија, а врз основа на одлуки донесени од страна на Раководниот одбор на Црвен крст на Република Северна Македонија на седница одржана на 28.07.2022 година за продажба на патнички возила сопственост на Црвен крст на РСМ  (одлука број 0202-802/3  и одлука број 0202-802/4), со следнава спецификација и тоа :

       

Спецификација :

Артикли

Спецификација

Количина

Патнички возила

1.Марка CITROEN C3

– зафатнина на мотор : 1560

– моќност на мотор (KW/KS) : 55

– број на шасија : VF7SCHKCEW622602

– година на производство : 2014

– регистарска таблица : SK 3809 AK

– поминати километри : 95.700

2.Марка CITROEN BERLINGO

– зафатнина на мотор : 1560

– моќност на мотор (KW/KS) : 73

– број на шасија : VF77JBHY6GN512359

– година на производство : 2016

– регистарска таблица : SK 2618 AL

– поминати километри : 71.900

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Патничките возила ќе бидат достапни на увид за заинтересирани физички и правни лица во периодот од 19 до 21 декември 2022 година од 09-16 часот на паркингот на КЈУБИ Македонија – паркинг места кои се одбележани на Црвен крст на РСМ.

Понудата се доставува со предавање во затворен плик во архивата на Црвен крст на Република Северна Македонија, Бул. „Кочо Рацин“ бр.13 Скопје најдоцна до 22 декември 2022 година до 15 часот.

 

< врати се назад