16 Mars, 2022

Kërkesë për angazhim të konsulentit/personit privat për përpunim të trening paketës/doracak dje realizimin e dy trajnimeve të sferës së Mbështetjes Psikosociale dhe Shëndetit Mendor.

Për më shumë të dhëna ndiqeni këtë link. 

Palët e interesuara duhet të paraqiten në Komisionin i prokurimit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në e-mailin që vijon:

komisijazanabavki@redcross.org.mk

 

< kthehu mbrapa