10 Tetor, 2022

Këshillim për dhurimin vullnetar të gjakut në Vrnjaçka Banja – Serbi

Në organizim të Kryqit të Kuq të Novi Sadit – Serbi në periudhën prej 07-09 Тetor 2022 në Vrnjaçka Banja – R. Serbia u mbajt një konsultë për dhurimin vullnetar të gjakut. Në konsultim mori pjesë edhe përfaqësuesi i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në këshillimin për dhurimin vullnetar të gjakut u prezantuan këto tema: aktivitetet për promovimin dhe popullarizimin e dhurimit vullnetar të gjakut, aktivitetet që kanë të bëjnë me dhurimin vullnetar të gjakut, nëse varet nga unë, dhe promovimi mediatik dhe prezantimi i dhurimit vullnetar të gjakut.

Pjesëmarrësit patën mundësinë të shkëmbejnë përvoja, të forcojnë kapacitetet e tyre, të fitojnë miqësi të reja dhe të vazhdojnë bashkëpunimin në aktivitetin e dhurimit të gjakut me OJQ-të e Kryqit të Kuq të Novi Sadit, Kryqit të Kuq Zrenjanin dhe Kryqit të Kuq Krushevc.

< kthehu mbrapa