22 Shkurt, 2021

“KKA-PVH” – Komunikimi dhe të folurit publik

Më 18 shkurt, u mbajt seminari i pestë online KKA-PVH me titull “Komunikimi dhe të folurit në publik”. Shtë realizuar nga instruktorja e PVH Katerina Gievska. Ajo u prezantoi pjesëmarrësve mënyrat në të cilat ata mund të bëhen oratorë dhe motivues më të mirë. Ishin 150 pjesëmarrës, vullnetarë nga OKKK të ndryshme të. Nga ata që ishin të pranishëm të cilët përfunduan një studim për vlerësimin e seminarit, 94% thanë se seminari është shumë i dobishëm, 87% thanë se seminari është shumë interaktiv, 86% mendojnë se seminari është shumë interesant. Të gjithë pjesëmarrësit do t’ua rekomandonin punëtorisë kolegëve të tyre. Disa nga komentet janë: “Kam marrë informacion më mirë sesa pritej!”, “Nuk kam asnjë sugjerim apo kritikë, thjesht vazhdoni me tempon e tillë, jeni të mrekullueshëm”, “E mrekullueshme, mësova më shumë se si të flas në publik dhe çfarë është në të vërtetë komunikimi që rritet në të folurit në publik”.

Vazhdojmë së bashku!

< kthehu mbrapa