12 Korrik, 2021

Koncept për krijimin e një sistemi për ofrimin e ndihmës së parë psikologjike dhe mbështetjes psiko-sociale për popullatën

Më 9 korrik 2021, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut prezantoi konceptin për krijimin e një sistemi për ofrimin e ndihmës së parë psikologjike dhe mbështetjes psiko-sociale për popullatën. Në këtë ngjarje morën pjesë Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq të RMV Sait Saiti, Elizabeta Gjorgievska, Bashkëshortja e Presidentit të RMV, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, Zëvendës Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Enver Husejin dhe një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit Dushan Tomshiq.

Qendra ka për qëllim të ofrojë mbështetje afatgjatë për ndërtimin e kapaciteteve qytetare dhe kombëtare për të siguruar mbështetje psikosociale për grupe të ndryshme të synuara. Qendra gjithashtu do të sigurojë ndihmë dhe mbështetje psikosociale për të gjithë qytetarët, si dhe për vullnetarët, punonjësit dhe të gjithë përdoruesit e shërbimeve të Kryqit të Kuq të RMV.

Qendra do të krijojë dhe zhvillojë metoda të reja që do të bazohen në bashkëpunimin e fortë ndër-sektorial midis institucioneve, familjeve, shkollave, punëdhënësve dhe profesionistëve shëndetësorë, si dhe të gjithë veprimtarëve të tjerë në sistemin e menaxhimit të krizave të vendit, të cilat do të kontribuojnë në një përgjigje më gjithëpërfshirëse në fushën e sigurisë të mbështetjes psikosociale për njerëzit e prekur nga situata krize.

Qendra do të japë një kontribut të veçantë në sigurimin dhe mbështetjen sistematike të popullatës për të ruajtur shëndetin mendor në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale në mënyrë që të kapërcejë stigmën e promovimit bisedë e hapur për shëndetin mendor dhe kërkimi i mbështetjes psikologjike në rast nevoje, si dhe mbështetje për grupet e synuara të prekshme.

< kthehu mbrapa