јули 9, 2021

Концепт за воспоставување систем за испорака на прва психолошка помош и психо-социјална подршка на населението

На 09.07.2021 Црвениот крст на Република Северна Македонија , го претстави концептот за воспоставување систем за испорака на прва психолошка помош и психо-социјална подршка на населението. На настанот присуствуваа Генералниот секретар на Црвен крст на РСМ Саит Саити, Елизабета Ѓоргиевска, Сопруга на Претседателот на РСМ, министерот за здравство Венко Филипче, заменик – министерот за труд и социјална политика, Енвер Хусејин и претставник на министерството за образование Душан Томшиќ.

Центарот има за цел долгорочно да обезбедува поддршка за градење на граѓански и национални капацитети за обезбедување на психосоцијална поддршка за различни целни групи. Центарот исто така ќе обезбедува психосоцијална помош и поддршка за сите граѓани како и за волонтерите, вработените и за сите корисници на услугите на Црвен крст на РСМ.

Центарот ќе воспоставува и развива нови методи кои ќе се базираат на силна меѓусекторска соработка меѓу институциите, семејствата, училиштата, работодавачите и здравствените работници, како и сите останати чинители во системот на кризниот менаџмент на државата, што ќе придонесе за посеопфатен одговор на полето на обезбедување на психосоцијална поддршка за лицата погодени од кризни состојби.

Центарот ќе даде посебен придонес во обезбедување на систематизирана поддршка и помош на населението за зачувување на менталното здраво во соработка со Министерството за здравство, Министерството за образование и наука како и Министерството за труд и социјална политика во насока на надминување на стигмата за промовирање отворен разговор за менталното здравје и барање на психолошка поддршка во случај на потреба, како и поддршка на ранливи целни групи.

 

< врати се назад