9 Prill, 2024

Konferenca Përfundimtare në kuadër të projektit “¬Forcimi i Rezistencës së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë Covid 19 dhe fatkeqësive të ardhshme”

Në kuadër të Projektit Rajonal “Forcimi i Rezistencës së të Moshuarve dhe Personave me Aftësi të Kufizuara gjatë COVID-19 dhe Fatkeqësive të Ardhshme”, financuar nga Bashkimi Evropian, u mbajt Konferenca përfundimtare dhe takimi i partnerëve në periudhën 03-05 Prill 2024. në Beograd, Republika e Serbisë. Partnerët e projektit nga Republika e Shqipërisë, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Republika e Serbisë dhe Republika e Maqedonisë së Veriut, si dhe përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, UNFPA, Ministrisë Federale Austriake të Çështjeve Sociale, Shëndetësisë, Care mori pjesë në konferencën dhe takimin e partnerëve dhe mbrojtjen e konsumatorit.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut mori pjesë me dy përfaqësues të zyrës qendrore, përgjegjëse për realizimin e aktiviteteve të projektit. Në këtë ngjarje u prezantuan rezultatet e arritura nga realizimi i aktiviteteve në periudhën trevjeçare. Informacionet e duhura lidhur me plakjen aktive dhe të shëndetshme u ndanë nga përfaqësues të organizatave ndërkombëtare.

< kthehu mbrapa