15 Maj, 2015

Konferencë e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë “Sfida zhvillimore të shoqatës nacionale 2015 – 2020”

konf_logo

Në periudhën prej 15 – 17 maj 2015 në qendrën për pushim dhe rekreacion „Solferino” në Strugë, do të mbahet Konferencë e Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë titulluar „Sfida zhvillimore të shoqatës nacionale 2015 – 2020”. Qëllimi i Konferencës do të jetë të bëjmë një përkushtim të shkurtë në realizimet e kontributeve tona në pesë vitet e para të implementimit të „Strategjia 2020” dhe do të debatohet për drejtimet zhvillimore të shoqërisë tonë nacionale për periudhën vijuese pesëvjeçare.

Në konferencë janë ftuar të marrin pjesë përfaqësues të strukturës udhëheqëse dhe drejtuese të Kryqit të kuq të Maqedonisë në nivel nacional dhe lokal dhe mysafirë ligjërues në Konferencë.

< kthehu mbrapa