2 Shtator, 2015

KRYQI I КUQ NË MËNYRË AKTIVE SIGURОN MBËSHTETJE PËR EMIGRANTËT