10 Mars, 2020

KRYQI I KUQ DHE AGJENCIA PËR USHQIM DHE VETERINARI NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Agjencia për ushqim dhe veterinari e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 09.03.2020 nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Ky memorandum i pasqyron qëllimet e dy palëve për bashkëpunim, nëpërmjet realizimit të programeve për përgatitshmëri dhe përgjigje gjatë katastrofave, ndihmë të parë, aktivitete shëndetësore – preventive dhe aktivitete tjera.

< kthehu mbrapa