март 9, 2020

ЦРВЕН КРСТ И АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Црвениот крст на Република Северна Македонија и Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија, на 09.03.2020 година потпишаа меморандум за соработка.

Овој Меморандум ги одразува намерите на двете страни за соработка, преку реализирање на програмите за подготвеност и одговор при природни катастрофи, прва помош, здравствено-превентивни активности и др. активности.

< врати се назад