6 Maj, 2016

Kryqi i kuq dhe Korpusi Paqesore Maqedonia nënshkruan memorandum për bashkëpunim

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, përfaqësuar nga sekretari gjeneral Sait Saiti dhe Korpusi Paqesore Maqedonia përfaqësuar nga drejtori i Korpusit Paqesore Maqedonia, Mark Hanaffin më 05.05.2016 nënshkruan memorandum për bashkëpunim, me të cilin edhe një herë vëlrtetohet dhe përforcohet bashkëpunimi mes Kryqin e kuq të RM-së dhe Korpusi Paqesore Maqedonia.

Ky memorandum për kuptim (më tutje “MPK”) maj 2016, mes Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë (më tej “Kryqi i kuq”) dhe Korpusi paqësor, nëpërmjet zyrës së tij në Maqedoni (më tej “Korpusi paqësor/Maqedoni), i pasqyron qëllimet e dy palëve për bashkëpunim, nëpërmjet realizimit të Programit për zhvillimin e bashkësive dhe caktim të vullnetarëve të Korpusit paqësor/Maqedoni dhe vullnetarëve profesional të Korpusit paqësor sëbashku të emërtuar si “VKP” apo vullnetarë.

< kthehu mbrapa