30 Gusht, 2023

KRYQI I KUQ DHE MINISTRIA E SHËNDETËSISË NËNSHKRONË MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i përfaqësuar nga Sekretari i Përgjithshëm d-r Sait Saiti dhe Ministria e Shëndetësisë, e përfaqësuar nga Ministri i shëndetësisë Dr. më 30 gusht 2023, Dr.Fatmir Mexhiti nënshkroi një memorandum bashkëpunimi, i cili edhe një herë konfirmon dhe forcon bashkëpunimin ndërmjet Kryqit të Kuq të RMV dhe Ministrisë së shëndetësisë.

Pjesë e aktiviteteve që do të realizohen janë promovimi dhe nxitja e dhurimit vullnetar të gjakut, aktivitetet e ndihmës së parë për shkak të rëndësisë së tij në jetën e përditshme dhe në kushtet e fatkeqësive dhe fatkeqësive natyrore, shëndeti mendor dhe mbështetja psiko-sociale, shërbimet shëndetësore dhe sociale, aktivitete social-humanitare, butoni emergjence, transport i dedikuar për personat që nuk janë në gjendje të rrezikshme për jetën dhe aktivitete për ndërgjegjësimin e publikut për mbrojtjen dhe vetëmbrojtje në rast fatkeqësish dhe të tjera.

Natyrisht, qëllimi i këtij Memorandumi është që të inkurajojë të gjithë ata që janë pjesë e sistemit shëndetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që të marrin pjesë aktive në numrin e madh të aksioneve të kryera nga Kryqi i Kuq dhe të cilat kanë karakter humanitar.

< kthehu mbrapa