9 Gusht, 2021

Kryqi i Kuq edhe më tutje në teren

Kryqi i Kuq i RMV-së përmes ekipit mobil të organizatës komunale të Kryqit të Kuq Dellçevë është përfshirë në mënyrë aktive në mbështetjen logjistike të institucioneve dhe qytetarëve të angazhuar në shuarjen e zjarrit në rajonin Dellçevë-Pehçevë. 306 shishe të tjera 0.5 litra, 234 shishe 1.5 litra dhe 250 sanduiçe u shpërndanë në dy ditët e fundit. Ekipi mobil ofroi ndihmën e parë te disa persona që kishin dëmtime të lehtë.

< kthehu mbrapa