13 Shtator, 2015

Kryqi i kuq i RM-së siguron përkrahje për emigrantët

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Komesariatin e lartë për të ikurit (UNHCR) dhe partnerë e përkrahës të tjerë në mënyrë aktive është i kyçur në përkrahjen e emigrantëve që kalojnë nëpër vendin tonë.

Kryqi i kuq në teren është i kyçur 24 orë me 9 ekipe mobile që i sigurojnë dy kalimet kufitare në Gjevgjeli dhe Tabanoc. Ekipet janë të përbëra prej mjekëve, paramedikëve dhe anëtarëve të Kryqit të kuq që në mënyrë të shkëlqyeshme e njohin ndihmën e parë. Numri i përgjithshë i personave në ekipe është 41, ndërsa në të gjithë operacionin janë kyçur edhe 30 të punësuar të Kryqit të kuq.

Në periudhën prej 07-13 shtator janë shpërndarë: 14 563 shishe ujë për pije (1.5L), 1060 pako me prodhime ushqimore, 343 pako me mjete higjienike, 116 pako për foshnje, 929 batanie dhe 5457 personave iu është dhënë ndihma e parë ndërsa në spital janë transportuar 9 persona.

migovi

< kthehu mbrapa