14 Mars, 2020

Kryqi i Kuq ndihmon në Dibër dhe Qendrën Zhupë pasi u shpall gjendje krize në këto dy rajone për shkak të virusit korona

Kryqi i Kuq ndihmon në Dibër dhe Qendrën Zhupë pasi u shpall gjendje krize në këto dy rajone për shkak të virusit korona.
Kryqi i Kuq gjithmonë dhe gjithkund me JU!
Së bashku në luftë kundër virusit korona jemi më të fortë!

< kthehu mbrapa