7 Qershor, 2022

Kryqi i kuq realizoi trajnim për ndihmë të parë në SHMEQSH “Arseni Jovkov” – Shkup

Më 07.06.2022, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në kuadër të fushatës Ndihma e Parë Shpëton Jetë, realizoi trajnimin për ndihmën e parë për nxënësit nga SHMEQSH “Arseni Jovkov” – Shkup.

Në trajnim morën pjesë Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq Sait Saiti, Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali dhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri të cilët shprehën mbështetje të fuqishme për iniciativën e Kryqit të Kuq për promovimin e ndihmës së parë në institucionet arsimore.

Sekretari i Përgjithshëm i Kryqit të Kuq Sait Saiti theksoi se ndihma e parë është një aftësi e paçmuar jetësore që të rinjtë duhet ta përmirësojnë gjatë gjithë jetës. Por ndihma e parë nuk është vetëm njohuri dhe aftësi për të kryer aftësi shpëtimi, ndihma e parë është një gjest solidariteti dhe humaniteti, një gjest që mobilizon njerëzit dhe komunitetet për të ruajtur dhe mbrojtur jetën.

Nga maji i vitit 2022, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut filloi fushatën e ndihmës së parë me moton Ndihma e parë shpëton jetë, e cila parasheh trajnim falas për ndihmën e parë për 25.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme në mbarë vendin deri në fund të vitit. Në këto trajnime studentët do të kenë mundësi të marrin njohuritë bazë për ndihmën e parë si një ndërhyrje e shpejtë dhe jetike që synon shpëtimin e jetëve, por edhe uljen e komplikimeve të lëndimeve dhe invaliditetit.

Shpresojmë që shumë nga këta të rinj në të ardhmen të bëhen pjesë e Lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe të vazhdojnë të promovojnë solidaritetin dhe humanizmin, gjë që do ta bëjë vendin tonë një vend më të këndshëm për të jetuar.

< kthehu mbrapa