1 Dhjetor, 2016

KRYQI I KUQ I MAQEDONISE DHE AMBASADA E FRANCES NE MAQEDONI NENSHKRUAN ANEKS MARRVESHJE PER BASHKPUNIM

Në ditën 25.11.2016 vit, Kryqi i kuq i Maqedonisë, përfaqësuar nga sekretari i përgjithshëm Sait Saiti dhe Ambasada e Francës në Maqedoni, e përfaqësuar nga Ekselenca e Tij Kristian Timonie, ambasadori i Francës, nënshkruan një aneks të marrëveshjes së bashkëpunimit, i cili u nënshkrua me 12.11.2010 ku edhe një herë konfirmon forcimin e bashkëpunimit midis Kryqit të kuq të Maqedonisë dhe Ambasadës së Francës në Maqedoni.
Gjatë vizitës, Sekretari i Përgjithshëm Sait Saiti dha një pasqyrë të aktiviteteve aktuale të Kryqit të kuq dhe ku përvojat u shkëmbyen për bashkëpunim, si dhe planet dhe mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen në mes të Kryqit të kuq të Maqedonisë dhe Ambasadës së Francës në Maqedoni.

< kthehu mbrapa