23 Shtator, 2021

Kuiz nacional online për ndihmë të parë

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut më 20 Shtator të vitit 2021 organizoi Kuizin e parë nacional online për ndihmë të parë ku morën pjesë 100 të rinjë të organizuar në 20 ekipe nga Klubet e të rinjëve të Organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit.

Kuizi ishte një mundësi për të rinjtë për të rifreskuar dhe konfirmuar njohuritë e tyre në fushën e ndihmës së parë si një aftësi vendimtare për shpëtimin e jetës.

Kuizi nacional është pjesë e një mori aktivitetesh të organizuara me rastin e Ditës botërore të ndihmës së parëku këtë vit shënohet nën moton “Bëhu hero në shkollën dhe bashkësinë tënde”.

< kthehu mbrapa