16 Shkurt, 2021

Kujdesi për vete

Më 11 shkurt 2021, u mbajt seminari i katërt në internet KKA-PVH me titull “Kujdesi për veten”. Ajo u krye nga një psikolog i licencuar, psikoterapist Gestalt dhe instruktor afatgjatë i PVH Ivana Marinçek. Në seminar morën pjesë 138 pjesëmarrës, vullnetarë nga OKKK. Nga pjesëmarrësit të cilët përfunduan vlerësimin në formën e një sondazhi përmes të cilit vlerësuan punëtorinë, 93% thanë se seminari ishte shumë i dobishëm, 82% që ishte shumë interaktiv dhe 91% thanë që seminari ishte interesant. Të gjithë, pra 100% do t’ua rekomandonin punëtorisë kolegëve të tyre.

Disa nga komentet janë: Kjo punëtori më bëri të mendoj se çfarë dua të bëj për veten time; të mendoj pak për veten time, jo vetëm për të tjerët; një nga punëtoritë më të bukura që kam marrë pjesë; Më pëlqente ndërveprimi me dëgjuesit; me çdo seminar të mëvonshëm kuptova se nuk isha aspak i gabuar që isha pjesë e kësaj.

Të enjten e ardhshme vazhdojmë me temën e re “Komunikimi dhe të folurit në publik, prezantime-teknika dhe këshilla”. Gjatë vitit 2021, do të mbahen 40 punëtori që synojnë forcimin e kapacitetit të të rinjve në radhët e Kryqit të Kuq.

< kthehu mbrapa