29 Gusht, 2016

Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 10 gusht

Gjatë 4 ditëve të kaluara, ekipet e Kryqit të kuq të RM-së u kyçën për të ndihmuar dhe përkrahur popullatën që pësoi nga përmbytjet në Shkup dhe u shpërndanë 8.283 pako me ushqim (një pako është dedikuar për 4 persona), 818 pako për higjienë, 60 ton ujë, 350 pelena, 394 shtretër, 1078 batanie, 598 kg veshmbathje. Janë asistuar 50 raste për ndihmë të parë nga ana e ekipeve të Kryqit të kuq dhe janë realizuar 4 transporte mjekësore.

Në të gjithë operacionin janë kyçur 80 persona (vullnetarë dhe shërbimi profesional i Kryqit të kuq), 7 ekipe mobile për ndihmë të parë mjekësore dhe është aktivizuar potenciali i përgjithshëm logjistik i Kryqit të kuq të RM-së.

410

Në pajtueshmëri me informacionet e fituara në teren Kryqi i kuq i RM-së bën apel të donohen artikujt në vijim: ushqim i konservuar, ushqim për foshnje dhe pelena, ujë për pije, mjete për higjienë, mjete për dezinfektim, llopata, çizme gome dhe kova, dorëza gome dhe drita me bateri.

Ndihma mund të dorëzohet në depotë e Kryqit të kuq në RM-së në Momin Potok, Shkup prej 08:00 deri në ora 18:00 (telefoni për kontakt: 3 096 227) dhe në SHF “Naum Naumovski Borçe”.

Subjektete juridike dhe qytetarët e interesuar në mënyrë plotësuese mund të kyçen edhe me sigurimin e ndihmës në të holla:

– Xhiro llogaria e solidaritetit 300000001327966 NT 4030984271620 – Banka Komerciale

Deri tani janë grumbulluar 9.630.333 denarë në llogarinë e Fondit për solidaritet.

– Donacioni prej 100 denarë me thirrje në telefonat: 075/070/077 143 400

Deri tani janë grumbulluar 7.918.000 denarë me thirrje në telefona.

Donacion të mjeteve në valutë të huaj:

NAME OF THE ORGANIZATION: MACEDONIAN RED CROSS
BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA
BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11
SWIFT CODE: KOBSMK2X
IBAN CODE: MK07300701000001228

Apelojmë në aktivitetet për donacionin e ndihmës humanitare të përcjellen udhëzimet e institucioneve kompetente dhe Kryqit të kuq të RM-së, me qëllim që në mënyrë më efektive të menaxhojmë me pasojat e katastrofës natyrore.

Me respekt,

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë

< kthehu mbrapa