26 Dhjetor, 2019

Ligjëratë për rolin e Kryqit të Kuq në sistemin e menaxhimit të krizave për studentët e Fakultetit të Sigurisë në Shkup

Në përputhje me bashkëpunimin e mëparshëm shumëvjeçar dhe të vazhdueshëm me Fakultetin e Sigurisë në Shkup pranë Universitetit “Shën Klimenti i Ohrit” – Manastir, më 25.12.2019 në ambientet e Zyrës Qendrore të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u mbajt ligjëratë për rolin e Kryqit të Kuq në sistemin e menaxhimit të krizave për studentët e Fakultetit të Sigurisë në Shkup.

Ligjërata për studentët përfshiu tema të shumta të fushës së gatishmërisë dhe reagimit në rast katastrofash, të tilla si: Lëvizja e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (FNKK/GJK, KNKK etj.), kapaciteti dhe përvoja e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në reagimin ndaj katastrofave, aktivitetet për zvogëlimin e rrezikut të katastrofave, dispozitat ligjore (Ligji i Kryqit të Kuq, Ligji i Mbrojtjes dhe Shpëtimit etj.).

Theks i veçantë u vu në njohjen më të mirë të studentëve me vendin dhe rolin e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në rast katastrofash, si dhe në mundësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm me Fakultetin e Sigurisë në Shkup.

< kthehu mbrapa