2 Dhjetor, 2020

Mbështetje për institucionet në ballafaqimin me COVID19

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Planin Aksional të Qeverisë së RMV të miratuar për t’u marrë me situatën me COVID19, zbaton aktivitete për të mbështetur popullatën në nevojë dhe mbështetjen e drejtpërdrejtë të institucioneve që janë pjesë e sistemit për menaxhim me katastrofa. Sot, në Qendrën Logjistike të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Momin Potok, 1500 maska mbrojtëse dhe 1500 tuba prej 100 ml dezinfektues personal u janë dhuruar anëtarëve të Ushtrisë së RMV, për nevojat e pjesëtarëve të ARMV të angazhuar në trajtimin e COVID19.

< kthehu mbrapa