10 Korrik, 2020

Mbledhje me ekipin e instruktorëve të Qendrës për menaxhim me kriza të RMV-së.

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i kapaciteteve për komunikim dhe koordinim për gatishmëri dhe përgjigje efikase të Ballkanit perëndimor, ekipi i Qendrës operative të KKRMV-së mbajti mbledhje me ekipin e instruktorëve të Qendrës për menaxhim me kriza të RMV-së përgjegjëse për implementimin e platformës NIKS për koordinim ndërmjet institucioneve dhe komunikim në rast të katastrofave dhe krizave në RMV-së.

Në këtë mbledhje pune u diskutua për organizimin e trajnimeve për përdorimin e platformës NIKS dedikuar për vullnetarë dhe të punësuar në OKKK?KKRMV-së. Trajnimet janë planifikuar në kuadër të projektit “Ndërtimi i kapaciteteve për komunikim dhe koordinim për gatishmëri efikase dhe përgjigje të Ballkanait perëndimor” e që do të jenë të bazuara në përgjigje në situata të ndryshme të katastrofave, krizave, epidemive etj.

< kthehu mbrapa