јули 10, 2020

Состанок со инструкторскиот тим на Центарот за управување со кризи на РСМ

Во рамките на проектот “Градење на капацитети за комуникација и координација за ефикасна подготвеност и одговор на Западен Балкан”, тимот на Оперативниот центар на ЦКРСМ одржа состанок со инструкторскиот тим на Центарот за управување со кризи на РСМ одговорен за имплементација на НИКС платформата за меѓуинституционална координација и комуникација во случај на катастрофи и кризи во РСМ.

На работниот состанок се дискутираше за организирање на обуки за користење на НИКС платформата наменети за волонтери и вработени во ООЦК/ЦКГС и ЦКРСМ. Обуките се планирани во рамките на проектот “Градење на капацитети за комуникација и координација за ефикасна подготвеност и одговор на Западен Балкан” а ќе бидат базирани на одговор на различни ситуации на катастрофи, кризи, епидемии итн.

< врати се назад