10 Qershor, 2015

Mbledhje rajonale lidere të Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe në Budapestë, Hungari

federacija

Në periudhën prej 3 – 4 qershor të vitit 2015 delegacioni i Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë udhëhequr nga sekretari gjeneral d-r Sait Saiti mori pjesë në mbledhjen rajonale konsultative lidere që u mbajt në Budapestë, Hungari. Në këtë mbledhje morën pjesë përfaqësues të Federatës ndërkombëtare të Gjenevës dhe Budapestës, përfaqësues të Komitetit ndërkombëtar të Kryqit të kuq si dhe përfaqësues të më shumë shoqatave nacionale të Evropës.

Në mbledhje u prezantuan më shumë përmbajtje si për shembull propozim ndryshime të kushtetutës së Federatës ndërkombëtare të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe dhe u diskutua rreth modaliteteve për suksesin e punës së këshillit udhëheqës të Federatës ndërkombëtare. Në takimin punues gjithashtu u diskutua rreth aktiviteteve të shoqatave nacionale për zbatimin e konkluzave të Konferencës evropiane nga Firenca.

Në takimin e liderëve gjithashtu u prezantua studimi i rastit lidhur me procesin e ndryshimeve në Kryqin e kuq të Italisë si dhe studime të rasteve të Kryqit të kuq të Britanisë dhe Suedisë lidhur me implementimin e aktiviteteve programore të këtyre shoqatave nacionale. Gjithashtu u diskutua rreth promovimit të parimeve themelore të Lëvizjes me rastin e shënimit të 50 vjetorit nga sjellja e 7 parimeve nga Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe.

< kthehu mbrapa