10 Mars, 2014

MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM

ckrmKryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, prezantuar nga Sekretari gjeneral m-r Sait Saiti dhe Instituti për mjekësi transfuziologjike prezantuar nga Drejtori Ass. m-r med. sci. d-r Emilija Vellkova dhe m-r Avni Ismaili më 04.03.2014 nënshkruan memorandum për bashkëpunim për përparim dhe promovim të dhurimit vullnetar të gjakut, që të sigurojnë bashkëpunim mes veti, përkrahje të brendshme dhe bashkëpunim me institucione dhe organizata tjera.

< kthehu mbrapa